• C-Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitimi
 • D-Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi
 • Dil ve konuşma problemleri ve eğitimi
 • Gecikmiş Konuşma
 • Artikülasyon(sesletim) bozukluğu
 • Özel öğrenme güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli ve Dispraksi)
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Okul uyum problemleri
 • Okul fobisi

 • Bireysel eğitim
 • Grup eğitimi
 • Hidroterapi-Havuz terapisi
 • Hippoterapi-At terapisi
 • Multisensory room-Karanlık oda
 • Tırmanma terapisi
 • Duyu bütünleme terapisi
 • Köpek ve diğer hayvanlarla terapi
 • Dil ve konuşma destek eğitimi
 • Okuma yazma destek eğitimi
 • Matematik becerileri destek eğitimi
 • Beceri eğitimi
 • Günlük yaşam ve öz bakım becerileri
 • Atölye çalışmaları
 • Aile eğitimi ve psikolojik danışmanlık
 • Okul ve ev ziyaretleri
 • Sosyal ve kültürel faaliyetler
 • Aile ve öğrencilerle piknik, kahvaltı etkinlikleri


Denizli Nörobilim Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi